Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2018/February/19 - 2018/February/25

Tenkizu

Getsu-yoobi wa Hare nochi Kumori.
Ka-yoobi wa Kumori tokidoki Hare.
Sui-yoobi wa ii tenki ni naru deshoo.

Moku-yoobi to kin-yoobi wa Kumori no yohoo desu.
Demo, ima no tokoro Ame wa furanai mikomi desu.

Saikoo-kion wa 7-do kara 11-do.
Saitei-kion wa 0-do kara 2-do gurai.

Konshuu mo mada samui desu.
Demo, raishuu kara sukoshi-zutsu atatakaku naru hazu desu.

Practice Each Sentence

1. Getsu-yoobi wa Hare nochi Kumori.

getsu-yoobi Monday, hare fine weather, sunny
nochi later, after, kumori cloudy weather

2. Ka-yoobi wa Kumori tokidoki Hare.

ka-yoobi Tuesday, kumori cloudy weather
tokidoki sometimes, partly, hare fine weather, sunny

3. Sui-yoobi wa ii tenki ni naru deshoo.

sui-yoobi Wednesday, ii tenki nice weather, fine day, beautiful day
ii good, nice, fine, tenki weather
naru root form of narimasu; become, come to
-deshoo expressing conjecture; should be, must be

4. Moku-yoobi to kin-yoobi wa Kumori no yohoo desu.

moku-yoobi Thursday, kin-yoobi Friday
kumori cloudy weather, yohoo [sv] forecast

5. Demo, ima no tokoro Ame wa furanai mikomi desu.

demo however, but, ima no tokoro at the moment, for the present (set phrase)
ame ga furimasu to rain, ame rain, furanai nai form of furimasu; fall (rain, snow)
-mikomi desu be expected, forecast

6. Saikoo-kion wa 7-do kara 11-do.

saikoo-kion highest temperature, saikoo highest, maximum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -kara from

7. Saitei-kion wa 0-do kara 2-do gurai.

saitei-kion lowest temperature, saitei lowest, minimum
rei-do zero degrees Celsius, -gurai / -kurai about, approximately

8. Konshuu mo mada samui desu.

konshuu this week, -mo also, too
mada still, samui cold

9. Demo, raishuu kara sukoshi-zutsu atatakaku naru hazu desu.

demo however, but, raishuu next week, -kara from
sukoshi-zutsu little by little, sukoshi a little, a few, some, -zutsu each
atatakaku ku form of atatakai; warm, naru root form of narimasu; become, come to
-hazu desu expressing supposition; should be, be expected

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ii tenki ni naru deshoo / atatakaku naru hazu desu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

ii tenki ni naru deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

atatakaku naru hazu desu
verb plain form + hazu desu:should be, must be, be expected

Level 3 Chapter 1

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.