Information about each prefecture

PreIndexNext

Saga-ken

Saga-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiSaga-shi
Area (km2) [Ranking]Menseki [Juni]2,439.60 km2 [ 42 ]
Population [Ranking]Jinkoo [Juni]853,010 nin [ 42 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo350 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu32 / 23 do (Saga city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu9.5 / 0.8 do (Saga city)
Tourist spotsKankoochiYoshinogari Iseki, Genkainada
Local products TokusanhinImariYaki, AritaYaki (Imari, Arita porcelain)
Prefectural birdKen no ToriKasasagi (magpie)
Prefectural flowerKen no HanaKusuno Hana (camphor blossom)
Prefectural treeKen no KiKusuno Ki (camphor tree)
TipsHitokotoYoshinogari Iseki wa Yayoi jidai no iseki to shite yuumei
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.