Words with Sentences

Expand your vocabulary

For Upper Beginners and Intermediate learners

ha, ha-burashi, ha-migaki, ha-isha, mushi, mushi-ba

2020/June/28

The following contents are available to members.

INDEX

mushi, sasareru, kayui, konchuu, sacchuuzai, nooyaku

2020/June/09

masuku, megane, me, me ga warui

2020/May/27

genkin, osaifu, osatsu, kozeni, otsuri

2020/May/09

uta, utau, kashu, kashi, shudaika

2020/April/21

ame, yuki, furu, yamu, tsumoru

2020/April/05

gaishutsu, kinshi, seigen, zaitaku-kinmu

2020/March/23

gyooji, ibento, chuushi, enki, yotei-doori, jikan-doori

2020/March/07

kyuukoo, kakutei, noru, oriru, norikaeru

2020/February/16

meeru, okuru, kuru, henji, tenpu

2020/January/30

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.